NOUL CALENDAR DE BAC, 2010

În caz că nu eraţi deja bulversaţi de noul Bac, acum aflaţi că de fapt probele orale nu sunt numai orale ci şi scrise, că în locul a trei probe la început acum avem vreo 7, doar cu o altă denumire şi o altă perioadă de timp… Că în general nu prea s-a schimbat nimic. Doar că nu mai dăm toate probele în acelaşi timp, le dăm pe rând. Minunat, absolut minunat.

Citez:

“Conform  Ordonanţei de Urgenţă nr. 97/9 septembrie, examenul naţional de Bacalaureat are, începând cu anul şcolar 2009-2010, o nouă structură care presupune susţinerea a două tipuri de probe : evaluări orale şi practice pe parcursul anului şcolar şi evaluări scrise după încheierea anului şcolar. În decursul unui an şcolar se organizează două sesiuni ale bacalaureatulu.

Prima sesiune are următorul calendar (înscrierea elevilor se face în intervalul 14 – 18 decembrie 2009)

PROBELE ORALE:

11-13 ianuarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

13-15 ianuarie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

18 – 29 ianuarie 2010: evaluarea competenţelor digitale (proba D)

19 – 22 aprilie 2010: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă (proba C)

PROBELE SCRISE

28 iunie 2010 – Limba şi literatura română (proba E, a)

29 iunie 2010 – Limba şi literatura maternă (proba E, b)

30 iunie 2010 – proba obligatorie a profilului (proba E,c)

1 iulie 2010 – proba la alegere a profilului şi specializării (proba E,d)

AFIŞAREA REZULTATELOR PE : 3 iulie 2010 (până la ora 16.00)

DETALIEREA PROBELOR ORALE:

1. Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de probe , după cum urmează:

– probă scrisă, cu durata de 90 minute

– probă orală, cu durata de 10-15 minute

– probă de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute

2. Subiectele pentru proba de evaluare a competenţelor digitale se stabilesc de CNCEIP, în conformitate cu programa de bacalaureat, elaborată pe baza programei şcolare a disciplinei „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, studiată în trunchiul comun, la toate filierele, profilurile şi specializările, pe parcursul claselor a IX-a şi a X-a. Tot CNCEIP va stabili printr-o procedură elaborată în concordanţă cu standardele europene şi publicată pe Internet până la data de 31 octombrie 2009 , durata probei de evaluare a competenţelor digitale, respectiv modalitatea de desfăşurare şi evaluare a probei. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu.

2. REZULTATELE: Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins , ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar.  Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă a candidatului se înscrie într-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori. Aceeaşi procedură se aplică şi în cadrul probelor de evaluare a competenţelor într-o limbă străină şi a celor digitale sau cu precizarea că, în cazul ultimei probe, în funcţie de punctajul obţinut, se va stabili nivelul de competenţă digitală a candidatului, după cum urmează:

0-25 puncte – utilizator începător

– 26-50 puncte – utilizator de nivel mediu

– 51-74 puncte – utilizator avansat

– 75-100 puncte – utilizator experimentat.

Absolvenţilor clasei a XII-a/ XIII-a, care au susţinut aceste probe, li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digital!!!


DETALIEREA PROBELOR SCRISE:

probă scrisă la limba şi literatura română – E)a): comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;
probă scrisă la limba şi literatura maternă – E)b): comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;
o probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare – E)c): matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică, pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională, respectiv istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate mai sus;
o probă scrisă la care elevul poate opta , în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate – E)d), pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe: fizică, chimie, biologie sau informatică (pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională) sau geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui militar).

Se consideră promovaţi elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

au susţinut probele prevăzute în interiorul anului şcolar,

au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetică, formată din două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise este cel puţin 6.

Important : Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar va posta pe Internet doar structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat , precum şi precizările metodologice referitoare la cerinţe şi la modalităţile de evaluare ale acestora la data de 31 octombrie 2009.”

Sursa: edu.ro – BIROUL DE PRESĂ

AM, DECI 2 CONCLUZII:

1. NU ÎNŢELEG MINISTERUL, NICI PE ABRMBURICA, NICI ŢARA ASTA NU O MAI ÎNŢELEG.

2. TREBUIE SĂ MĂ PUN PE ÎNVĂŢAT LA ROMÂNĂ.

… Iar eu tot optimistă rămân… wtf!!!


Advertisement

About andraagachi

Dupa multe incercări ale mai multor oameni de a ma comvinge să-mi fac blog, am ajuns la concluzia..."De ce nu?" Am deschis,deci, astazi portita spre noi orizonturi, portita care a fost mereu deschisa dar care pana acum nu s-a numit niciodata "a mea". Cat despre mine...cei care ma stiu pot spune mai multe, eu urasc autocaracterizarile, sunt mereu in sensul extrem. Si eu nu sunt asa, cel putin asa cred....
This entry was posted in bac and tagged , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to NOUL CALENDAR DE BAC, 2010

 1. Pisi says:

  din fericire am scapat de bac 😀 …
  link/banner exchange ? ;;)

 2. Pisi says:

  raspuns la mn pe blog te rog.

 3. Cred ca erai nervoasa tare cand ai scris postul asta pentru ca vad ca ai destul de multe greseli gramaticale. 😛

  • andraagachi says:

   Da, eram.Am corectat. Merci ca mi-ai atras atenţia. În altă ordine de idei, îmi place că-mi numeri greşelile pe blog :)). E o pasiune?

 4. A.Faith says:

  http://bit.ly/TN2D5

  poate o să-ţi trebuiască!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s